Pentru echipamentele livrate de noi asigurăm instalarea corectă, începînd cu verficarea tensiunii de alimentare în parametrii necesari şi terminînd cu condiţiile de spaţiu, punerea în funcţiune şi instruirea personalului utilizator.

Manualul de utilizare tradus în limba română, prezentarea principiului de funcţionare şi a limitelor funcţionale ale echipamentelor sunt parte a informaţiilor pe care utilizatorul le primeşte cu ocazia instruirii.

Corecta instalare, punerea în funcţiune cît şi instruirea sunt premizele funcţionării în parametri maximali, în condiţii de fiabilitate şi asigurării satisfacţiei depline a clienţilor.