Simulator Eyesi Indirect

Simulator Eyesi Indirect

Simulator Eyesi Indirect este un simulator destinat instruirii în tehnica folosirii oftalmoscopului indirect binocular şi diagnosticarea patologiei retinei şi vitrosului. Cursul de instruire în diagnosticare este organizat într-o manieră didactică pornind de la descrierea generală a afecţiunii şi continuînd cu cazuistica concretă. Pentru fiecare pacient virtual se face o descriere a cazului şi se prezintă imagini tridimensionale.

Simulatorul dispune de asemenea de un sistem de evaluare obiectivă a gradului în care fiecare cursant a deprins tehnica folosirii oftalmoscopului binocular şi a învăţat patologia.

Prestaţia fiecărui cursant este memorată şi prelucrată de către simulator (se generează curba de învăţare a fiecărui cursant) în vederea evaluării de către educator / profesor.

Producator:
Back to top

Site web realizat de Artia Studio